Redicus

Marka REDICUS z Poznania powstała w 2009 roku, aby umożliwić przeprowadzanie kompleksowych szkoleń.  W katalogu usług znajdują się szkolenia: bhp i ppoż. , z obsługi programów  m.in.: CAD, OPTIMA, PŁATNIK, a także kursy m.in.  z oligofrenopedagogiki i tyflopedagogiki, a także indywidualne projekty doradczo naprawcze dla firm.

Firma Redicus zwróciła się do nas w lutym bieżącego roku, abyśmy wykonali stronę internetową. Strona jest bardzo nowoczesna i trafia do zamierzonych odbiorców. Nasza współpraca przebiegła pomyślnie i do dziś kontakt zostaje utrzymywany.

  • Klient: Redicus
  • Zadania:  Strona internetowa
  • Strona: www.redicus.pl

Zobacz stronę