Cobrabid

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o. jest spółką Skarbu Państwa o profilu badawczo-rozwojowym, posiadającą zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki status jednostki naukowej z wysoką kategorią naukową „B”.

Logo ukazane obok to nasze wykonanie, zostało ono bardzo dobrze przyjęte w środowisku oraz świetnie współgra ze specjalnością firmy.

  • Klient: COBRABiD
  • Zadania: Logo
  • Strona: www.cobrabid.pl

Zobacz stronę