Adapted Nutrition

Adapted Nutrition to praktyka medycyny funkcjonalnej, która wykorzystuje zarówno zaawansowaną diagnostykę testową, jak i spersonalizowaną terapię żywieniową w celu leczenia pierwotnej przyczyny dysfunkcji w każdym indywidualnym przypadku.

Nasze logo dla firmy Adapted Nutrition zostało wybrane spośród blisko 200 innych prac w międzynarodowym konkursie 🙂

  • Klient: Adapted Nutrition
  • Zadania: Logo

Zobacz stronę